چرا مطب چشم پزشکی دکتر واحدی؟

هدف ما با بهره گیری از دستگاه های مدرن در علم چشم پزشکی، ارائه خدمات تشخیصی و درمانی چشم در استان مازندران می باشد.

اهداف ما

معرفی مطب و ارائه اخبار پزشکی و بهترین مقالات تخصصی چشم پزشکی برای پزشکان و همچنین مقالات عمومی برای کاربران و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان است.

پل ارتباطی
  • آدرس: مازندران، ساری، خیابان قارن، روبروی بانک رفاه، ساختمان شفا، طبقه اول
  • تلفن ثابت: 82 - 01133303681
  • ایمیل:info@abvahedi.com
دکتر ابوالقاسم واحدی

دکتر ابوالقاسم واحدی

آدرس: مازندران، ساری، خیابان قارن، روبروی بانک رفاه، ساختمان شفا، طبقه اول

دکتر محسن ملیحی

دکتر محسن ملیحی

آدرس: مازندران، ساری بلوار خزر میدان تبرستان

دکتر علی قدیری

دکتر علی قدیری

آدرس: مازندران، ساری بلوار خزر میدان تبرستان

دکتر کیوان عزیزی

دکتر کیوان عزیزی

آدرس: مازندران، ساری بلوار خزر میدان تبرستان

دکتر شایسته

دکتر شایسته

آدرس: مازندران، ساری بلوار خزر میدان تبرستان

دکتر مجید رضا شیخ رضایی

دکتر مجید رضا شیخ رضایی

آدرس: مازندران، ساری بلوار خزر میدان تبرستان